Έρευνα για την εξ’αποστάσεως εκπαιδευτική διαδικασία

Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές:

Η έρευνα για την εμπειρία σας από την  εξ’αποστάσεως διδασκαλία και για το μέσο που θα χρησιμοποιήσετε για τη συμμετοχή σας σε εξ’αποστάσεως εξετάσεις είναι ενεργή. Για τον σύνδεσμο της έρευνας και σχετικές οδηγίες θα πρέπει να διαβάσετε τα μηνύματα στον ιδρυματικό σας λογαριασμό.  Το ερωτηματολόγιο μπορεί να συμπληρωθεί και από κινητό τηλέφωνο. Δεν καταγράφονται τα στοιχεία όσων απαντούν.

 

Χ. Χαραλάμπους

Πρόεδρος Τμήματος