Αίθουσα αναπλήρωσης για το μάθημα “Διαφορικές Εξισώσεις με Μερ. Παραγώγους”

Η αίθουσα για τη σημερινή προγραμματισμένη αναπλήρωση (Τρίτη 12/11, ώρα 3-5), για το μάθημα “Διαφορικές Εξισώσεις με Μερικές Παραγώγους” είναι η Μ1.

Ο διδάσκων

Κωνσταντίνος Τζιράκης