Αλλαγή αίθουσας Αναλυτικής Γεωμετρίας Ι, Τμήματος 2Α

Αλλαγή αίθουσας: από αυτή την Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου, το μάθημα θα γίνεται στην Δ21 αντί της Μ0.

Ο διδάσκων

Ευθύμιος Κάππος