Αλλαγή αίθουσας για το μάθημα “Διαφορίσιμες Πολλαπλότητες Ι”

Την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου οι δύο τελευταίες ώρες (6-8μμ) του μαθήματος “Διαφορίσιμες Πολλαπλότητες Ι” θα γίνουν στην αίθουσα Μ0. Η πρώτη ώρα (5-6μμ) θα γίνει στην άιθουσα Μ1, όπως είναι προγραμματισμένη.

Η διδάσκουσα

Φανή Πεταλίδου