Αλλαγή ώρας διδασκαλίας του μαθήματος “Θεωρία Μέτρου” (ΠΜΣ, Θεωρητικά Μαθηματικά)

Το μάθημα της Τρίτης θα διδάσκεται εφεξής 11-12 πμ στην αίθουσα Α, με εξαίρεση την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου, οπότε και το μάθημα θα γίνει 9-10 πμ.

Ο διδάσκων

Ρωμανός Διογένης Μαλικιώσης