Αναβολή μαθημάτων Λογισμού Ι και Τοπολογίας Μετρικών Χώρων

Τα μαθήματα που ήταν προγραμματισμένα στις 12 και 13 Μαΐου για το Λογισμό Ι και την Τοπολογία Μετρικών Χώρων (και τα δυο επαναληπτικά) αναβάλλονται.