Αναβολή της εξέτασης του μαθήματος “Στοχαστικές Επιχειρησιακές Έρευνες”

Αγαπητοί/-ές Φοιτητές/-τριες,

Η τελική εξέτασης του μαθήματος “Στοχαστικές Επιχειρησιακές Έρευνες”, που ήταν προγραμματισμένη για την Πέμπτη 4/2/2021 και ώρα 15:15-17:15, αναβάλονται λόγω προβλήματος υγείας της εξετάστριας.

Όσον αφορά την νέα ημερομηνία και ώρα εξέτασης του μαθήματος, θα υπάρξει ανακοίνωση όταν αυτή καθοριστεί.

Α. Παπαδοπούλου