Αναβολή του “Σεμιναρίου Προβλημάτων ΙΙ” της Παρασκευής 6 Μαρτίου 2020

Λόγω του διαγωνισμού SEEMOUS που λαμβάνει χώρα αυτήν την εβδομάδα στο ΑΠΘ, το Σεμιναρίο Προβλημάτων ΙΙ της Παρασκευής 6 Μαρτίου 2020, θα αναβληθεί.

Ο διδάσκων

Ρωμανός Διογένης Μαλικιώσης