ΑΝΑΒΟΛΗ Μαθήματος “Εισαγωγή στην Πραγματική Ανάλυση”, Τμήμα Β, Τρίτη 12 Νοεμβρίου 10-11πμ

Αναβάλλεται το μάθημα “Εισαγωγή στην Πραγματική Ανάλυση” (Τμήμα Β) την Τρίτη 12 Νοεμβρίου, 10-11πμ, Δ31.

Θα ανακοινωθεί η αναπλήρωσή του.

Ο διδάσκων

Ρωμανός Διογένης Μαλικιώσης