Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εκλογών Ανάδειξης Διευθυντή/τριας του Εργαστηρίου Η/Υ

Παρακαλούμε βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο το έγγραφο που αφορά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εκλογών ανάδειξης Διευθυντή/τριας του Εργαστηρίου Η/Υ.

ΑνακΑποτελΔιευθυντηΕργαστηριουΗΥ

 

Από τη Γραμματεία