Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εκλογών Διευθυντή/τριας Εργαστηρίου Στατιστικής, Χάους και Στοχαστικής Ανάλυσης

Παρακαλούμε βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο το έγγραφο που αφορά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εκλογών ανάδειξης Διευθυντή/τριας του Εργαστηρίου Στατιστικής, Χάους και Στοχαστικής Ανάλυσης.

 

ΑνακοινωσηΑποτελεσματωνΔιευθυντηΕργαστηριουΧαους

Από τη Γραμματεία