Ανακοίνωση για τις διαλέξεις-εργαστήρια για την ενισχυτική διδασκαλία για το μάθημα Στοχαστικές Διαδικασίες

Στα πλαίσια του προγράμματος “Υποστήριξη των Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων”, ο κ. Παύλος Κόλιας, υποψήφιος διδάκτωρ του τμήματός μας, θα αναλάβει την ενισχυτική διδασκαλία για το μάθημα Στοχαστικές Διαδικασίες του Τομέα Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας. Οι διαλέξεις αφορούν όσες και όσους δεν εξετάστηκαν ή εξετάστηκαν ανεπιτυχώς στο συγκεκριμένο μάθημα.

Η διδασκαλία θα γίνει σε ολιγομελή τμήματα και θα χωριστεί σε δυο μέρη, το θεωρητικό και το εργαστηριακό. Στο θεωρητικό μέρος, οι διαλέξεις θα περιλαμβάνουν την παρουσίαση της θεωρίας του μαθήματος και την επίλυση επιλεγμένων ασκήσεων της εξεταστέας ύλης. Στο εργαστηριακό μέρος, θα γίνει μια σύντομη εισαγωγή στην  R και έπειτα θα αναπτυχθούν οι βασικές δεξιότητες, έτσι ώστε οι φοιτητές να είναι σε θέση να εφαρμόσουν τις θεωρητικές γνώσεις του μαθήματος σε πραγματικά δεδομένα. Και στα δυο μέρη, θα ανατίθενται ασκήσεις για λύση στους φοιτητές οι οποίες θα αποστέλλονται στον διδάσκοντα για έλεγχο και διόρθωση. Για το εργαστηριακό μέρος, θα δοθεί μια επιπλέον προαιρετική τελική εργασία (με επιπρόσθετη βαθμολογία μιας μονάδας), η οποία θα προσμετρηθεί στην βαθμολογία της εξέτασης του Σεπτεμβρίου.

Παρακαλώ να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον για την συμμετοχή σας στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://forms.gle/Rrf4W8A7kdqMCCN4A

Το ωρολόγιο πρόγραμμα και ο σύνδεσμος των διαλέξεων έχει αναρτηθεί στο eLearning. Για περαιτέρω διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε στο pakolias@math.auth.gr ή μέσω του eLearning.