Ανακοίνωση σχετικά με το μάθημα “Ανάλυσης Δεδομένων”

Το μάθημα “Ανάλυσης Δεδομένων” είναι εργαστηριακό, η παρουσία σε κάθε διάλεξη είναι υποχρεωτική (για όλο το τρίωρο) και η πρόσβαση σε υπολογιστή απαραίτητη. Επιπλέον, απαιτείται βασική γνώση στατιστικής.

Λόγω μεγάλης συμμετοχής, το μάθημα θα διδαχθεί στο εργαστήριο του Τμήματος με παράλληλη αναμετάδοση του μαθήματος. Θα χρησιμοποιηθεί το big blue button του elearning σε κάθε μάθημα. Οι φοιτητές θα συνδέονται μέσω του elearning σε μια διαδικτυακή τάξη όπου θα παρακολουθούν και θα συμμετέχουν στο μάθημα. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους laptops, ή PC. Στο τέλος κάθε μαθήματος θα δίνονται ασκήσεις μέσω του elearning οι οποίες θα βαθμολογούνται και θα μετράνε στον τελικό βαθμό.

Στην παρακάτω φόρμα μπορείτε να δηλώσετε αν έχετε laptop ή PC και αν θέλετε να έρχεστε στο εργαστήριο https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAh-g2dWOkNgZ9KQMIlsNHiyAnJTrB-pJNFYKOzgx5b5YDsQ/viewform. Η φόρμα θα ανοίξει την Τρίτη 3/3/2020 στις 9:00. Παρακαλώ να δηλώσετε το εργαστήριο μόνο αν δεν έχετε πρόσβαση σε laptop ή PC την Πέμπτη 5-8. Στο τμήμα του εργαστηρίου θα επιλεγούν πρώτα αυτοί που δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε laptop ή PC την Πέμπτη 5-8, αν είναι περισσότεροι από 36 θα γίνει επιλογή βάση των ECTS.

Το επόμενο μάθημα 5/3/2020 θα γίνει στην Δ21. Θα σας δείξω τον τρόπο που θα γίνεται το μάθημα. Για τον λόγο αυτό παρακαλώ να έχετε τα laptops μαζί σας. Επιπλέον θα γίνει επανάληψη της στατιστικής με R και δοθεί εργασία σχετική με τη βασική στατιστική ανάλυση με R.

Ο διδάσκων
Χ. Μπράτσας