Ανακοίνωση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος “European Master in Human Rights and Democratisation”

Εκ μέρους της Έδρας UNESCO του ΑΠΘ για την Εκπαίδευση στα Δικαιώματα του Ανθρώπου, τη Δημοκρατία και την Ειρήνη, σας επισυνάπτουμε την ανακοίνωση για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα European Master in Human Rights and Democratisation, στο οποίο το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης είναι ένα εκ των Ιδρυτικών Α.Ε.Ι. του Προγράμματος και το συντονίζον Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.

Πρόσκληση συμμετοχής στο European Master’s Programme_2020-2021

Από τη Γραμματεία της Έδρας UNESCO του ΑΠΘ