ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Ι, Αναπλήρωση Μαθήματος

Την Παρασκευή, 21/02/2020, στις 9:00-11:00 και στην αίθουσα Δ11, θα γίνει η αναπλήρωση του μαθήματος της ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Ι – Τμήμα 2Β της 27ης Φεβρουαρίου 2020.

 

Η διδάσκουσα,

Φανή Πεταλίδου