Αναπλήρωση “Λογισμού ΙΙΙ”, Τμήμα Α

Η αναπλήρωση Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου,  8-9πμ, Λογισμός ΙΙΙ, τμήμα Α, θα γίνει στην αίθουσα Δ31 αντί του Κεντρικού Αμφιθεάτρου.

Ο διδάσκων

Ανέστης Φωτιάδης