Αναπλήρωση μαθήματος “Αλγεβρικές Δομές Ι”, Τμήμα A

Το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου, 12.00-15.00, αίθουσα Μ1, θα γίνει αναπλήρωση στις “Αλγεβρικές Δομές Ι”, τμήμα Α.

Ο διδάσκων

Χρυσόστομος Ψαρουδάκης