Αναπλήρωση μαθήματος “Εισαγωγή στην Άλγεβρα και στη Θεωρία Αριθμών” – Τμήμα Β

Αγαπητοί φοιτητές,

Θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος “Εισαγωγή στην Άλγεβρα και στη Θεωρία Αριθμών”, που χάθηκε λόγω της εθνικής εορτής, την Τρίτη 29/10 17:00-20:00 στην Δ11.

Σας ευχαριστώ,
Π. Αλβανός