Αναπλήρωση μαθήματος “Λογισμός ΙΙΙ”, Τμήμα Α

Θα γίνει μάθημα αναπλήρωσης στις 12/12/2019 και 19/12/2019 στη Δ31, ώρα 08.00-09.00.

Ο διδάσκων

Ανέστης Φωτιάδης