Αναπλήρωση μαθήματος “Λογισμός Ι” Τμήμα Β

Θα γίνει μάθημα αναπλήρωσης στις 09/01/2021 στη Δ31, ώρα 08.00-09.00, στο μάθημα Λογισμός Ι, τμήμα 1Β.

Ο διδάσκων

Ανέστης Φωτιάδης