Αναπλήρωση του μαθήματος “Εισαγωγή στην Πραγματική Ανάλυση”, Τμήμα Α

Την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου, ώρα 6-8 μμ, στην αίθουσα Μ1 θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος “Εισαγωγή στην Πραγματική Ανάλυση”, για το τμήμα Α.

Ο διδάσκων

Δημήτρης Μπετσάκος