Αναπλήρωση του μαθήματος “Στοχαστικά Χρηματοοικονομικά” (7ο εξάμηνο)

Την Τετάρτη 12/1/2020, 12.00 – 14.00, στην αίθουσα Μ1, θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος «Στοχαστικά Χρηματοοικονομικά» (7ο εξ).

Η διδάσκουσα

Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου