Αναπληρώσεις μαθημάτων “Αναλυτική Γεωμετρία Ι (επαναληπτικό)” και “Υπολογιστική Γεωμετρία”

Την Τετάρτη 13/11, 12-2μμ στη Δ31 θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος Αναλυτική Γεωμετρία Ι και την Πέμπτη 14/11, 3-4μμ στη Μ0 και Παρασκευή 15/11, 7-8μμ στη Μ0 αναπληρώσεις του μαθήματος Υπολογιστική Γεωμετρία.

Η διδάσκουσα

Κωνσταντίνα Παναγιωτίδου