Αναπληρώσεις μαθημάτων “Εισαγωγή στην Πραγματική Ανάλυση” Τμήμα Β

Για να αναπληρωθούν οι χαμένες ώρες στο μάθημα “Εισαγωγή στην Πραγματική Ανάλυση”, Τμήμα Β, το μάθημα της Τρίτης θα διδάσκεται εφεξής 9-11 πμ στην αίθουσα Μ1, με εξαίρεση την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου, οπότε και το μάθημα θα διδαχθεί 10-11 πμ.

Ο διδάσκων

Ρωμανός Διογένης Μαλικιώσης