Αναπληρώσεις μαθημάτων “Λογισμός Ι” τμήμα Β και “Λογισμός ΙΙΙ” τμήμα Α

Θα γίνουν οι εξής αναπληρώσεις των μαθημάτων “Λογισμός Ι” τμήμα Β και “Λογισμός ΙΙΙ” τμήμα Α:

Πέμπτη 21 Νοεμβρίου, Κεντρικό Αμφιθέατρο, 8-9πμ, Λογισμός Ι, τμήμα Β

Πέμπτη 28 Νοεμβρίου, Κεντρικό Αμφιθέατρο, 8-9πμ, Λογισμός ΙΙΙ, τμήμα Α

Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου, Κεντρικό Αμφιθέατρο, 8-9πμ, Λογισμός ΙΙΙ, τμήμα Α

Ο διδάσκων

Ανέστης Φωτιάδης