Αναπληρώσεις του μαθήματος, Εισαγωγή στην Πραγματική Ανάλυση (Τμήμα Β)

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ:

Την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου δεν θα γίνει η προβλεπόμενη αναπλήρωση. Οι αναπληρώσεις του μαθήματος, θα συνεχίσουν εβδομαδιαίως κάθε Πέμπτη, 5-6μμ στη Δ31, ξεκινώντας από την Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου.

Ο διδάσκων

Δ. Μπετσάκος