Αξιολόγηση Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές:
Η περίοδος της  ηλεκτρονικής  αξιολόγησης των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου θα λήξει στις 23.1.2022. Η συμμετοχή σας είναι ιδιαίτερα σημαντική μιας και είστε οι μόνοι που μπορούν να αποφέρουν γνώμη για την διδασκαλία που γίνεται στο Τμήμα. Όσο μεγαλύτερη είναι η συμμετοχή σας, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η απήχηση που θα έχει η γνώμη σας!
Για την αξιολόγηση, θα πρέπει  να εισέλθετε στη σελίδα https://qa.auth.gr με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό και στη συνέχεια να επιλέξετε το μάθημα. Η ανωνυμία της συμμετοχής σας είναι απόλυτα διασφαλισμένη. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα γίνουν προσβάσιμα στους διδάσκοντες μετά την παράδοση της βαθμολογίας.