Αξιολόγηση Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου

Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές,

Σας ενημερώνουμε ότι η ηλεκτρονική αξιολόγηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων του Τμήματος για το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα:

3/5/2021 έως 31/5/2021 για τα μαθήματα του Προπτυχιακού και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών.

Η ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων πραγματοποιείται μέσω της ιστοσελίδας της ΜΟΔΙΠ (https://qa.auth.gr/). Την περίοδο της ηλεκτρονικής αξιολόγησης, οι φοιτητές/τριες εισέρχονται  μέσω της ιστοσελίδας της ΜΟΔΙΠ χρησιμοποιώντας τον ιδρυματικό τους λογαριασμό. H αξιολόγηση αφορά στα μαθήματα που οι φοιτητές/τριες παρακολούθησαν το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο, καθώς και στους αντίστοιχους διδάσκοντες.

Η συμμετοχή των φοιτητών/τριων είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη   βελτίωση των παρεχόμενων σπουδών και υπηρεσιών από το Τμήμα και κατά συνέπεια της αναβάθμισης του πτυχίου σας.  Οι απαντήσεις των ερωτηματολογίων είναι ένα από τα κυριότερα εργαλεία  ανατροφοδότησης για σκοπούς αυτο-ρύθμισης του κάθε διδάσκοντος.

Θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι το πρόγραμμα έχει αναπτυχθεί έτσι, ώστε να διασφαλίζεται η ανωνυμία σας και να μην είναι δυνατή η ταυτοποίηση των απαντήσεών σας από κανέναν.

Οι διδάσκοντες θα έχουν πρόσβαση στα στατιστικά αποτελέσματα και στα σχόλια για τα μαθήματά τους μετά την υποβολή  των βαθμολογιών στις 1 Ιουλίου. Στα αποτελέσματα έχει πρόσβαση και η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος.

Το χειμερινό εξάμηνο του 2020-2021 αξιολογήθηκαν 40 μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών και 12 μαθήματα του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Συμμετείχαν 366 προπτυχιακοί φοιτητές (14 μεταπτυχιακοί φοιτητές) που συμπλήρωσαν 1360 ερωτηματολόγια (28 ερωτηματολόγια). Μετά την αξιολόγηση και του εαρινού εξαμήνου θα ακολουθήσει ανάρτηση των συνοπτικών αποτελεσμάτων της αξιολόγησης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στην ιστοσελίδα του Τμήματος καθώς  και των κυριότερων δράσεων που σχεδιάζονται.

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε επιπλέον πληροφορίες για τη διαδικασία.

Καθ. Νικόλαος Καραμπετάκης
Συντονιστής Ομ.Ε.Α.

Ηλεκτρονική Αξιολόγηση 2020-2021, εαρινό εξάμηνο, οδηγίες