“Ασυμπτωτική Στατιστική” (μεταπτυχιακό): Σύνδεσμος ZOOM

Αγαπητοί/-ές Φοιτητές/-τριες,

οι διαλέξεις του μεταπτυχιακού μαθήματος “Ασυμπτωτική Στατιστική” θα πραγματοποιούνται μέσω του ZOOM στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Topic: Asymptotic Statistics
Join Zoom Meeting: https://authgr.zoom.us/j/2108358224
Meeting ID: 210 835 8224

Ημέρα και ώρα διεξαγωγής: Παρασκευή, 9:15-12:00 πμ

Ο Διδάσκων,
Γ. Αφένδρας