“Ασυμπτωτική Στατιστική” (μεταπτυχιακό): Πληροφορίες για την διδασκαλία του μαθήματος

Αγαπητοί/-ές Φοιτητές/-τριες,

το μεταπτυχιακό μάθημα “Ασυμπτωτική Στατιστική” της Παρασκευής 19/02/2021 αναβάλλεται. Το μάθημα θα ξεκινήσει την Παρασκευή 26/02/2021.

Επίσης, σας ενημερώνω ότι η αξιολόγηση του μαθήματος θα είναι ως εξής: 50% μέσω εργασιών και 50% μέσω προφορικής εξέτασης.

Θα υπάρξει νέα ανακοίνωση με πληροφορίες σχετικά με τον σύνδεσμο επικοινωνίας – zoom.

Ο Διδάσκων,
Γ. Αφένδρας