ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΝΙΚΑΣ»

Το βραβείο θα απονεμηθεί σε φοιτητή ή φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών στη μνήμη του καθηγητή Ν. Δανίκα  με χορηγία της  κυρίας Ελένης Δανίκα. Το βραβείο συνίσταται στο χρηματικό ποσό 600 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές που βρίσκονται στο τέταρτο έτος σπουδών τους καλούνται να καταθέσουν ηλεκτρονικά Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας στη Γραμματεία του Τομέα Μαθηματικής Ανάλυσης (κ. Μ. Τσιτσιλιάνου, mtsitsil@math.auth.gr) μέχρι και την 29η Mαΐου 2022.

Κριτήριο για την επιλογή είναι ο μέσος όρος βαθμολογίας στα υποχρεωτικά μαθήματα του Τομέα Ανάλυσης, δηλαδή στα μαθήματα: Λογισμός Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, Τοπολογία Μετρικών Χώρων, Διαφορικές Εξισώσεις, Εισαγωγή στην Πραγματική Ανάλυση, Μιγαδική Ανάλυση.

Καθηγητής Δ. Μπετσάκος
Υπεύθυνος τού Τομέα Μαθηματικής Ανάλυσης για το βραβείο

ΒΡΑΒΕΙΟ ΔΑΝΙΚΑ