«Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση και τις Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων του Τμήματος Μαθηματικών, Α.Π.Θ.»

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκαν επιτυχώς οι εκλογές για ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση και τις Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων του Τμήματος Μαθηματικών, για το χρονικό διάστημα από 1-9-2021 έως 31-8-2022.

Στο συνημμένο έγγραφο βρίσκονται αναλυτικά τα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας.

Αποτελέσματα εκλογών ΕΔΙΠ-