ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021 και ώρα 11 π.μ. ο υποψήφιος διδάκτορας Ιωάννης Καφετζής θα υποστηρίξει δημόσια τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο :

“Έννοιες Ισοδυναμίας για Γραμμικά, Χρονικά Αναλλοίωτα, Πολυμεταβλητά Συστήματα”

«Notions of Equivalence for Linear, Time Invariant, Multivariable Systems».

Η   υποστήριξη θα γίνει με τηλεδιάσκεψη, ανοικτή στο κοινό. Η σύνδεση θα αρχίσει στις 10.45 π.μ. και η παρουσίαση της διατριβής θα αρχίσει στις 11.00 π.μ. ακριβώς.

Ο σχετικός σύνδεσμος είναι

https://authgr.zoom.us/j/97058274002?pwd=elFoTGRML0o2bitTRHMvd1Fha1ltZz09
Meeting ID: 970 5827 4002 Passcode: 729726

Νικόλαος Καραμπετάκης
(εκ μέρους της Συμβουλευτικής Επιτροπής)