Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβης της Χριστίνας Καραφυλλιά

Την Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 11 π.μ. στην Αίθουσα Μ2 του κτιρίου της Σχολής Θετικών Επιστημών η υποψήφια διδάκτορας Χριστίνα Καραφυλλιά θα υποστηρίξει δημόσια τη διδακτορική διατριβή της με τίτλο

«Μελέτη σύμμορφα αναλλοίωτων ποσοτήτων στο μιγαδικό επίπεδο»

Δ. Μπετσάκος
(εκ μέρους της Συμβουλευτικής Επιτροπής)