Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβης της Ευθυμίας Παπαγεωργίου

Την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020 και ώρα 11 π.μ., η υποψήφια διδάκτορας κα. Ε. Παπαγεωργίου θα υποστηρίξει τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο:

«Harmonic analysis on locally symmetric spaces, Damek-Ricci spaces and homogeneous trees».

Η υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής θα είναι δημόσια και προσβάσιμη μέσω τηλεδιάσκεψης με το Zoom (για λεπτομέρειες δείτε την αφίσα).

Ο επιβλέπων

Ανέστης Φωτιάδης

Αφίσα ομιλίας