Δημόσια Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής Νικολάου Καραμανλή

Την Τρίτη 20 Απριλίου 2021 και ώρα 5 μ.μ. ο υποψήφιος διδάκτορας Νικόλαος Καραμανλής θα υποστηρίξει δημόσια τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο

«Αρμονικό μέτρο, γωνιακή παράγωγος, και σχετικά προβλήματα της γεωμετρικής θεωρίας συναρτήσεων».

Η   υποστήριξη θα γίνει με τηλεδιάσκεψη, ανοικτή στο κοινό. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν το σχετικό σύνδεσμο από οποιοδήποτε μέλος τού Τομέα Μαθηματικής Ανάλυσης. Η σύνδεση θα αρχίσει στις 4.45 μ.μ. και η παρουσίαση της διατριβής θα αρχίσει στις 5 ακριβώς.

Δ. Μπετσάκος
(εκ μέρους της Συμβουλευτικής Επιτροπής)