Διαλέξεις του μαθήματος “Στοχαστικές Διαδικασίες”

Αγαπητοί/-ες φοιτητές/-τριες,

Οι διαλέξεις του μαθήματος “ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ” αναβάλλονται για τις επόμενες δύο εβδομάδες λόγω ασθένειας της διδάσκοουσας. Οι διαλέξεις θα αναπληρωθούν με την έναρξη των μαθημάτων.