Διαλέξεις του μαθήματος “Στοχαστικές Διαδικασίες” και στοιχεία σύνδεσης στο ΖΟΟΜ

Αγαπητοί/-ες φοιτητές/-τριες,

Οι διαλέξεις του μαθήματος “ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ” ξεκινούν την Τετάρτη 3/3/21 στις 3.00 μμ.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 2 ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΑΘΗΜΑ.

Τα μαθήματα θα γίνονται με σύνδεση στο ΖΟΟΜ. Τα στοιχεία σύνδεσης στο ΖΟΟΜ δίνονται παρακάτω:

Topic: Alexandra Papadopoulou’s Zoom Meeting Join Zoom Meeting
https://authgr.zoom.us/j/96002462496
Meeting ID: 960 0246 2496