Διδασκαλία του μαθήματος ΕΥΘΕΙΑΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ στο ΠΜΣ / Ειδίκευση Θεωρητικών Μαθηματικών

Το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020 – 21, στο πλαίσιο του ΠΜΣ του Τμήματος Μαθηματικών / Ειδίκευση Θεωρητικών Μαθηματικών, θα διδαχθεί το μάθημα ΕΥΘΕΙΑΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί προσεχώς.

Ευθειακή Γεωμετρία – Ανακοίνωση 2021

 

Ο διδάσκων: Ομ. Καθ. Στυλιανός Σταματάκης