ΕΔΒΜ96_ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ_ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ_315242

Σχετικά με την Πράξη «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022», παρακαλούμε βρείτε παρακάτω την υπ’ αριθμ. πρωτ. 315242/2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στις 14 Ιανουαρίου  2022 και ώρα 15:00.

72942_Σχέδιο Πρόσκλησης_ΕΔΒΜ96_3η Πρόσκληση_315242_ΑΔΑ