ΕΔΒΜ96_ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ_ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ_216785

Σχετικά με την Πράξη «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022», σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε σήμερα υπ’ αριθμ. πρωτ. 216785/2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τους διδάκτορες (βλ. συνημμένο) στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΑΠΘμε καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 15:00.