Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Η/Υ (Fortran) – Εξετάσεις περιόδου Σεπτεμβρίου 2021

Η εξέταση του μαθήματος Εισαγωγή στον Προγραμματισμό (Fortran) θα γίνει για όλα τα τμήματα (χειμερινά και εαρινό) σύμφωνα με το αναρτημένο πρόγραμμα, δηλαδή την Παρασκευή 17-9-2021 και ώρα 09:15 – 11:15.
Η εξέταση θα γίνει μέσω του elearning.auth.gr όπου έχετε πρόσβαση μέσω του ιδρυματικού σας λογαριασμού (επιλέξτε το μάθημα “Εισαγωγή στον Προγραμματισμό ΗΥ – Τμήμα Β”). Όσοι έχουν δικαίωμα εξέτασης είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο μάθημα. Εντούτοις σας συστήνουμε να δοκιμάσετε άμεσα την πρόσβασή σας στο μάθημα και αν υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα επικοινωνήστε με e-mail με την κα Xατζηφωτεινού (khad@math.auth.gr) ΠΡΙΝ από την ημέρα της εξέτασης.

Την ημέρα της εξέτασης, το αργότερο μέχρι τις 9:00, θα πρέπει να έχετε συνδεθεί στον σύνδεσμο
https://authgr.zoom.us/j/92720921728
Meeting ID: 927 2092 1728
για έλεγχο της ταυτότητάς σας. Λεπτομερέστερες οδηγίες για την εξέταση θα ανακοινωθούν στο elearning.

Οι διδάσκοντες
Ν. Καραμπετάκης
Π. Πορφυριάδης
Κ. Χατζηφωτεινού