Εκδήλωση-Ενημέρωση για το πρόγραμμα σπουδών

Την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου, ώρα 13:00-14:00, αίθουσα Δ31, θα γίνει ενημέρωση για το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών.

Η Πρόεδρος

Χ. Χαραλάμπους