ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΛΓΕΒΡΩΝ

Το μάθημα Θέματα Θεωρίας  Αναπαραστάσεων Αλγεβρών θα διδάσκεται κάθε Τρίτη 12:15 έως 15:00  μέσω ΖΟΟΜ, η διεύθυνση του μαθήματος είναι
Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει την Τρίτη 13/10/2020.
Ο διδάσκων Κωνσταντίνος Δασκαλογιάννης, ομοτ. καθηγητής