Ενημέρωση για τις αλλαγές στο Πρόγραμμα Σπουδών (για το 2020-2021)

Ενημέρωση για το Πρόγραμμα Σπουδών Φεβρουάριος 2020

Στην εκδήλωση-ενημέρωση που έγινε την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020, παρουσιάστηκαν οι αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών που θα εφαρμοσθούν το 2020-2021. Είναι σημαντικό να ενημερωθείτε για τις αλλαγές αυτές (πατήστε τον παραπάνω σύνδεσμο) πριν ολοκληρωθεί η περίοδος δηλώσεων μαθημάτων, για να καθορίσετε το πρόγραμμα  σας, για το τρέχον εξάμηνο αλλά και τα επόμενα εξάμηνα των σπουδών σας. Ιδιαίτερη προσοχή χρήζει ο σωστός προγραμματισμός εκ μέρους σας της παρακολούθησης και επιτυχούς εξέτασης των υποχρεωτικών μαθημάτων του προγράμματος σπουδών.

Χ. Χαραλάμπους

Πρόεδρος του Τμήματος