Ενισχυτική διδασκαλία του μαθήματος Μαθηματικός Προγραμματισμός του Β’ εξαμήνου

Στα πλαίσια του προγράμματος “Υποστήριξη των Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων”, ο κ. Παπαντώνης Νικόλαος, υποψήφιος διδάκτωρ του τμήματός μας, θα δώσει σειρά διαλέξεων για το μάθημα Μαθηματικός Προγραμματισμός.

Οι διαλέξεις θα περιλαμβάνουν την παρουσίαση και την λύση ασκήσεων που θα αφορούν τόσο στον Γραμμικό όσο και στον Δυναμικό Προγραμματισμό. Θα ανατίθενται επίσης ασκήσεις για λύση στους φοιτητές, οι οποίες έπειτα θα αποστέλλονται στο διδάσκοντα για έλεγχο. Ορισμένες από αυτές θα βαθμολογηθούν από το διδάσκοντα και η βαθμολόγηση θα προσμετρηθεί στην τελική βαθμολογία της εξέτασης του Σεπτεμβρίου (άριστα 2/10). Οι ασκήσεις που θα διενεργηθούν στο πλαίσιο του μαθήματος θα είναι παρόμοιες με αυτές των τελικών εξετάσεων.

Τα μαθήματα προσφέρονται για όσες και όσους δεν εξετάστηκαν ή εξετάστηκαν ανεπιτυχώς στο μάθημα, αλλά και όσες και όσους πέρασαν το μάθημα, αλλά ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν περαιτέρω τις γνώσεις τους.

Τα μαθήματα ξεκινούν την Δευτέρα 2 Αυγούστου 2021 και θα γίνονται σε δύο τμήματα ως εξής:

Τμήμα Α
Δευτέρα 17:00-21:00
Πέμπτη 17:00-21:00

Τμήμα Β
Τρίτη 09:00-13:00
Παρασκευή 09:00-13:00

Τα μαθήματα θα γίνονται μέσω zoom στη σύνδεση

Τμήμα Α
https://us02web.zoom.us/j/81669851824?pwd=QXd6VFFFSkNVbHRTR05KdTdWMEtIZz09
Meeting ID: 816 6985 1824
Passcode: map2021a

Τμήμα Β
https://us02web.zoom.us/j/83966676111?pwd=QW9XbE9WUUNvZnlYRHdKNmNZRzkzdz09
Meeting ID: 839 6667 6111
Passcode: map2021b

Για οποιαδήποτε απορία επικοινωνήστε με τον διδάσκοντα στο e-mail: mapexams2021@gmail.com

Παπαντώνης Ν.