ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΙΙ — ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ — ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Αγαπητές Φοιτήτριες και Αγαπητοί Φοιτητές,

Οι επόμενες οδηγίες αφορούν την εξέταση του μαθήματος «Αλγεβρικές Δομές ΙΙ»  που θα λάβει χώρα την Τρίτη 21-09-2021 (12:15 – 14:15). 

1) O τρόπος εξέτασης για τις Αλγεβρικές Δομές ΙI (Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021, 12:15 – 14:15) είναι ο ακόλουθος:

Εξ΄αποστάσεως εξέταση Κουίζ” με ανοικτά βιβλία/σημειώσεις και με δυνητική χρήση προφορικής εξέτασης.

Η εξέταση θα γίνει στο e-learning,  μάθημα «Αλγεβρικές Δομές ΙΙ». Στην αρχική ενότητα του μαθήματος θα βρείτε εργασία με τίτλο «ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΙΙ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021». Θα έχετε στη διάθεσή σας συνολικό χρόνο 60 λεπτά (12:45 – 13:45) για να απαντήσετε τις ερωτήσεις του κουίζ. 

2) Είναι απαραίτητο, την Τρίτη 21-09-2021, να συνδεθείτε  στο Zoom μεταξύ 12:15 – 12:45 ώστε να γίνει η διαδικασία ταυτοποίησης. 

Αρχικά θα βρεθείτε σε δωμάτιο αναμονής μέχρι να σας καλέσει ο επιτηρητής στην κύρια συνεδρία για να γίνει ταυτοποίηση των στοιχείων σας. Πρέπει να έχετε κοντά σας την φοιτητική ή αστυνομική ταυτότητα. Θα έχετε κάμερα και μικρόφωνο ανοιχτά. Εξέταση χωρίς σύνδεση στο zoom θα θεωρηθεί άκυρη.

Για τη σύνδεση στη συνεδρία πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες στον σύνδεσμο https://it.auth.gr/el/zoomparticipant.  Συνοπτικά:

α) επιλέγετε Sign In with SSO 

β) συμπληρώνετε το auth.gr ΠΡΙΝ το σύστημα σας παραπέμψει στη σελίδα που θα σας ζητήσει να βάλετε τα Ιδρυματικά username και password, 

γ) συμπληρώνετε ιδρυματικά username, password  

Τα στοιχεία της συνεδρίας στο zoom θα ανακοινωθούν σε επόμενη ανακοίνωση λίγο πριν τις εξετάσεις.

 

3) Θα υπάρξει προφορική εξέταση, δειγματοληπτικά και για όσους/-ες κριθεί αναγκαίο. Η προφορική εξέταση θα προγραμματισθεί έγκαιρα, θα βγει σχετική ανακοίνωση μετά το πέρας των εξετάσεων.

Οι Διδάσκοντες,

Χ. Χαραλάμπους, Χ. Ψαρουδάκης