Επίσημες Στατιστικές: μάθημα αναπλήρωσης και εξεταστική

Την Τετάρτη 5/2 θα γίνει μάθημα αναπλήρωσης, 12-4μμ, για το μάθημα “Επίσημες Στατιστικές” του ΠΜΣ.
Την Παρασκευή 21/2 θα γίνει η εξέταση του μαθήματος “Επίσημες Στατιστικές” του ΠΜΣ, 12-3μμ, στο Εργαστήριο Στατιστικής.