Εργαστήρι ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ. με θέμα: Ανορεξία και Βουλιμία στην Εποχή της Εικόνας

Παρακαλούμε βρείτε τη σχετική ανακοίνωση του Κέντρου Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης του Πανεπιστημίου στον σχετικό σύνδεσμο http://kesypsy.web.auth.gr/el/node/87.

Εκ μέρους του ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ.
Από τη Γραμματεία