Θέματα Μαθηματικής Λογικής- Θεωρία Μοντέλων

Το μάθημα είναι μία μεταπτυχιακού επιπέδου εισαγωγή στη Θεωρία Μοντέλων με εφαρμογές από την Άλγεβρα. Τα θέματα που θα μελετήσουμε περιλαμβάνουν:

 • Ορίσιμα σύνολα

 • Πλήρης θεωρίες, Αλγεβρικά Κλειστά Σώματα

 • Ανοδικό και Καθοδικό Θεώρημα των Lowenheim-Skolem

 • Πυκνές γραμμικές διατάξεις και μπρος-πίσω αποδείξεις

 • Απαλοιφή Ποσοδεικτών

 • Τύποι, Θεώρημα Παράληψης Τύπων,

 • Πρωτογενή και Ατομικά Μοντέλα

 • Κορεσμένα και Ομογενή Μοντέλα

 • Θεώρημα Δύο Πληθικών του Vaught

 • ω-ευσταθείς Θεωρίες και το Θεώρημα του Morley

Βιβλιογραφία: D. Marker, Model Theory: An Introduction

Στο μάθημα θα καλύψουμε επιλεγμένα θέματα από τα πρώτα 6 κεφάλαια

Προαπαιτούμενα: Μαθηματική Λογική, Θεωρία Συνόλων (προπτυχιακά μαθήματα)

Πιο συγκεκριμένα εξοικείωση με τις παρακάτω έννοιες:

 • Τυπικές γλώσσες

 • Τυπικές αποδείξεις

 • L-δομές

 • Θεωρήματα Ορθότητας και Πληρότητας

 • Θεώρημα Συμπάγειας

 • Διατακτικοί και πληθικοί αριθμοί

 • Αξίωμα Επιλογής και Λήμμα του Zorn.

Σημείωση: Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα, Ι. Σουλδάτο, στο souldatos@math.auth.gr